Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Τα προγράμματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα για τους Φιλολόγους που διδάσκουν το μάθημα : «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» στην Γ’ Τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.  Στο πρόγραμμα μπορούν  να συμμετέχουν καθηγητές της παραπάνω κατηγορίας από όλη την Ελλάδα.

Λόγω του ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται μέσω διαδικτύου, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή κάποιου ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα είναι η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ενός φυλλομετρητή (Internet Explorer ή Mozilla Firefox).

Η ανάλυση της οθόνης για τη βέλτιστη παρακολούθηση των μαθημάτων προτείνεται να είναι τουλάχιστον 1024×768. Για την ανάγνωση των Οδηγών Σπουδών και του Έντυπου Υλικού των προγραμμάτων απαιτείται η χρήση του προγράμματος Adobe Acrobat Reader. Για την αναπαραγωγή πολυμεσικού υλικού (animation) απαιτείται η χρήση του Adobe Flash Player.