Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Σκοπός των Προγραμμάτων

Τα δύο προγράμματα έχουν σκοπό να  προάγουν τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία με διαδραστικές μεθοδολογίες, όσο και το ενδιαφέρον του μαθητικού κοινού για σημαντικά λογοτεχνικά έργα. Το πρωτότυπο και καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό είναι σε σύμπνοια με μέρος της διδακτέας ύλης αφού οι μελέτες περίπτωσης για τους δύο συγγραφείς αφορούν τα έργα τους: [Επιστροφή στο πατρικό σπίτι] απόσπασμα του έργου «Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά» της Ρέας Γαλανάκη και [Το φύλλο] μέρος της τριλογίας «Το Φύλλο, το Πηγάδι, Τ’αγγέλιασμα» του Βασίλη Βασιλικού.

Μέσω του προγράμματος θα επιχειρηθεί η εξοικείωση των εκπαιδευτικών και ακολούθως των μαθητών με τις έννοιες της κριτικής λογοτεχνικού έργου, την κατανόηση κειμένων , την όξυνση της αναγνωστικής και κριτικής τους αντίληψης. Στόχος είναι η ενίσχυση των μαθητών με δεξιότητες όπως η αφαιρετική σκέψη, η συνθετική και αναλυτική ικανότητα, ο ορθός γραπτός και προφορικός λόγος.

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-learning) του ΕΚΠΑ. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετάσχουν στο ένα από τα δύο ή και στα δύο προγράμματα  δηλώνοντάς το στην Αίτηση Συμμετοχής τους.

Κάθε εκπαιδευτικός που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα/ προγράμματα θα λάβει μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του προγράμματος προσωπικούς κωδικούς (username & password) πρόσβασης και πλοήγησης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα καθώς και αναλυτικές οδηγίες χρήσης των εργαλείων του εκπαιδευτικού διαδικτυακού περιβάλλοντος.

Ο εκτιμώμενος χρόνος ενασχόλησης των εκπαιδευτικών για κάθε πρόγραμμα είναι 25 ώρες και 50 ώρες αν επιλέξουν τη συμμετοχή τους και στα δύο προγράμματα. Αναλυτικά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο (θεωρητικό υλικό & βιντεοδιαλέξεις των συγγραφέων) και λεπτομερείς  πληροφορίες για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων  περιγράφονται  στον Οδηγό Σπουδών κάθε προγράμματος.