Έγκριση Δράσης

Εδώ μπορείτε να δείτε την έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών π/βαθμίας και δ/βαθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων .

Έγκριση Πρότασης από ΥΠ.Π.Ε.Θ (pdf)