Εφαρμογή στην Τάξη

Για την αξιοποίηση της αποκτηθείσας γνώσης στο περιβάλλον της σχολικής τάξης, προτείνεται η παράδοση  1-3 διδακτικών ωρών με αντικείμενο τις βασικές αρχές κριτικής κειμένου και η προβολή στην τάξη δύο βιντεοσκοπημένων διαλέξεων / συνεντεύξεων  από τον κάθε συγγραφέα που μιλά για τη ζωή και το έργο του.

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να εμπλέξουν ενεργά τους μαθητές μέσω μιας άσκησης κριτικής κειμένου στα δύο έργα των συγγραφέων που περιλαμβάνονται στην ύλη του μαθήματος : Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, [Επιστροφή στο πατρικό σπίτι] απόσπασμα του έργου «Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά» της Ρέας Γαλανάκη και [Το φύλλο] μέρος της τριλογίας «Το Φύλλο, το Πηγάδι, Τ’αγγέλιασμα» του Βασίλη Βασιλικού.

Το σύνολο της  πληροφορίας και των γνώσεων που θα μεταφέρουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη εμπεριέχεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και δεν θα χρειαστεί να αναζητήσουν άλλες πηγές προκειμένου να καλύψουν τις διδακτικές ώρες που θα αφιερώσουν στη δραστηριότητα εντός της τάξης.

Η χρονική περίοδος για την εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων εντός της σχολικής τάξης βρίσκεται στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού. Ιδέες και προτάσεις για μια διαδραστική μετάδοση των γνώσεων στους μαθητές παρουσιάζονται από την κα. Ερασμία Σταυροπούλου στην πρώτη βιντεοσκοπημένη διάλεξη του προγράμματος που θα παρακολουθήσετε μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.